Co to jest opcja dostawy: e-Przesyłka?

 

Usługa E-PRZESYŁKA realizowana jest przez Pocztę-Polską.


Polega na przyjęciu od nadawcy (nasz sklep), przemieszczeniu oraz doręczeniu przesyłki do placówki pocztowej, wskazanej przez nadawcę (wybranej przez zamawiającego podczas składania zamówienia w naszym sklepie) oraz wydanie odbiorcy po wcześniejszym powiadomieniu adresata e-mailem, o możliwości i miejscu jej odbioru.

 

w skrócie: e-Przesyłkę

- można tylko odebrać osobiście w wybranej placówce pocztowej

- nie jest doręczana przez listonosza

 

Usługa realizowana jest w terminie deklarowanym D+3 (gdzie D oznacza dzień nadania przesyłki, 3 oznacza liczbę dni, które upłynęły od dnia nadania przesyłki do dnia pierwszego powiadomienia adresata o możliwości odbioru przesyłki, z wyłączeniem sobót i dni ustawowo wolnych od pracy).

 

Dla przesyłek ustala się 7 dniowy termin odbioru, liczony od dnia następnego po dniu przekazania e-mailem albo SMS-em informacji o nadejściu przesyłki do wskazanej przez nadawcę placówki pocztowej. 

 

W ramach usługi mogą być nadawane następujące rodzaje przesyłek:

  • przesyłka standard", która polega na przyjęciu i przemieszczeniu oraz wydaniu przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru,
  • przesyłka pobranie", która polega na przyjęciu i przemieszczeniu oraz wydaniu przesyłki adresatowi lub innej osobie uprawnionej do jej odbioru oraz pobraniu należnej kwoty i niezwłocznym przekazaniu jej na adres albo rachunek bankowy wskazany przez nadawcę.

 

Lista placówek pocztowych, w których można odebrać e-Przesyłkę   => TUTAJ